Realizacje

Realizacje inwestycji drogowych i brukarskich

Zakład Usług Budowlanych DĘBOWSKI w Oświęcimiu w swojej bogatej historii zrealizował już wiele poważnych inwestycji budowlanych związanych zarówno z robotami drogowymi, jak i brukarskimi. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z najistotniejszymi z naszych prac związanych z szeroko rozumianym budownictwem drogowym i brukarstwem.

Inwestor: Miasto Oświęcim

 • przebudowa węzła komunikacyjnego: ul. Jagiełły i droga krajowa nr 44,
 • przebudowa skrzyżowania przed Dworcem PKP w Oświęcimiu wraz z ul. Powstańców Śląskich,
 • budowa dróg na os. Skarpa: ulic Reja, Porębskiego i Sobieskiego,
 • remonty ulic: Konarskiego, Krzywej, Prusa, Orzeszkowej,
 • modernizacja chodnika przy ul. Tysiąclecia,
 • budowa parkingu i drogi przy Pałacu Ślubów,
 • modernizacja ul. Okrzei,
 • modernizacja ul. Skośnej,
 • budowa chodników, placów i zagospodarowanie terenów zielonych na os. Pileckiego,
 • przebudowa ul. Zagrodowej: etap I i etap II,
 • odbudowa nawierzchni na ul. Nowe Stawy.

Inwestor: Gmina Oświęcim

 • budowa chodnika i kanalizacji deszczowej przy ul. Jezioro w Zaborzu,
 • budowa parkingu przy ul. Grojeckiej w Zaborzu,
 • budowa chodnika i kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi krajowej w Rajsku,
 • budowa chodnika i kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi wojewódzkiej w Brzezince,
 • budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w Babicach,
 • budowa parkingu z odwodnieniem przy kościele w Brzezince,
 • budowa chodnika przy ul. Jagiellończyka w Grojcu – II etapy,
 • wzmocnienie korpusu drogi gminnej w Grojcu,
 • budowa ulic: Rowerowej, Borowiec i Węgielnik w Zaborzu,
 • budowa ul. Jaworowej w Zaborzu,
 • budowa drogi dojazdowej do krzyży i parkingu przy Centrum Pielgrzymkowym w Harmężach,
 • remont ulic Cisowej i Jałowcowej w Zaborzu,
 • wykonanie placów i miejsc postojowych przy Domu Ludowym i Remizie OSP w Harmężach.

Inwestor: Gmina Kęty

 • przebudowa chodników w centrum miasta – ul. Mickiewicza,
 • kompleksowa modernizacja ul. 3 Maja,
 • chodnik z parkingiem przy ul. Partyzantów w Kętach,
 • przebudowa parkingów w Rynku kamieniem rzecznym jako „starobruk”,
 • budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 52 w Bulowicach,
 • kompleksowa modernizacja ulic na os. Kard. Wyszyńskiego w Kętach,
 • przebudowa chodników i zatok autobusowych przy ul. Kościuszki w Kętach – 4 etapy,
 • przebudowa chodników i zatok autobusowych w Bielanach,
 • modernizacja ul. Sobieskiego w Kętach – 3 etapy,
 • budowa parkingu przy ul. Mickiewicza w Kętach,
 • modernizacja ul. Rokicie w Nowej Wsi,
 • budowa drogi do pływalni w Kętach wraz z parkingami,
 • budowa chodnika w Łękach – Kaczubizna i Przez wieś,
 • modernizacja parkingów i budowa dróg przy GZOZ,
 • budowa dróg na os. Kamieniec w Kętach,
 • modernizacja ul. Grabowskiego w Kętach,
 • budowa chodnika i kanalizacji opadowej w Witkowicach,
 • budowa chodnika przy ul. Kolbego i ul. Żeromskiego w Kętach,
 • budowa dróg w oczyszczalni ścieków w Kętach,
 • budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 948 w Bielanach,
 • modernizacja ul. Klasztornej w Kętach,
 • remont ul. Różanej w Kętach,
 • budowa chodnika przy ul. Głowackiego w Kętach,
 • remont ul. Królickiego w Kętach – 2 etapy,
 • remont ul. Kwiatowej w Bulowicach,
 • przebudowa drogi powiatowej – ul. Staszica w Kętach,
 • przebudowa drogi Łęki-Bielany: ul. Łęckiej,
 • przebudowa ul. Kościuszki w Kętach od Rynku do ul. Sienkiewicza,
 • przebudowa ul. Św. Floriana w Nowej Wsi, z budową kanalizacji o średnicy 700 mm.

Inwestor: Gmina Wilamowice

 • budowa chodnika, poszerzenia drogi i kanalizacji deszczowej przy ul. Sobieskiego w Wilamowicach,
 • remont chodnika przy ulicach: Więźniów Oświęcimia i Rynek z budową kanalizacji deszczowej,
 • remont chodnika i miejsc postojowych przy szkole w Pisarzowicach,
 • remont chodników w Wilamowicach,
 • odwodnienie cmentarza w Hecznarowicach z budową kanalizacji deszczowej,
 • remont chodnika i parkingu w Hecznarowicach,
 • remont chodnika przy ulicach: Więźniów Oświęcimia, Rynek, Sobieskiego w Wilamowicach,
 • budowa parkingu przy kościele w Starej Wsi w ramach programu SAPARD,
 • budowa chodników na cmentarzu w Pisarzowicach,
 • budowa chodnika i parkingu przed cmentarzem w Wilamowicach.

Inwestor: Gmina Porąbka

 • remont kapitalny zagospodarowania i organizacji ruchu w Centrum Porąbki,
 • budowa dwóch parkingów i zatoki autobusowej w Centrum Porąbki,

Inwestor: EUROVIA POLSKA (Generalny Wykonawca)

 • modernizacja ul. Bogusławskiego w Bieruniu,
 • budowa odwodnienia ul. Groń w Międzybrodziu Bialskim,
 • remont ul. Męczeństwa Narodów w Brzezince,
 • remont ul. Kazimierza Wielkiego w Brzeszczach,
 • remont drogi wojewódzkiej nr 933: ul. Legionów w Oświęcimiu,
 • budowa wiaduktu na drodze krajowej nr 44 NIWA w Oświęcimiu,
 • remont odwodnienia drogi krajowej S1 Tychy-Hołdunów,
 • budowa wiaduktu na drodze wojewódzkiej nr 933: ul. Konopnickiej w Oświęcimiu,
 • remont chodników przy drodze krajowej nr 44: ul. Legionów i ul. Chemików w Oświęcimiu,
 • budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 44: ul. Zatorskiej z ul. Jagiełły w Oświęcimiu,
 • remont drogi wojewódzkiej nr 933: ul. Dworcowa w Brzeszczach,
 • remont ul. Stawowej w Wilamowicach, z budową kanalizacji o średnicy 900 mm.

Inwestor: Synthos Dwory 7

 • naprawa główna chodnika w ul. E,
 • budowa drogi przy budowie H-101 i H-113,
 • budowa drogi po południowej stronie bud. F-170,
 • budowa placu i drogi przy wadze samochodowej przy G-175,
 • budowa drogi dojazdowej do bud. G-175,
 • przebudowa części ul. D i ul. 6,
 • budowa drogi i placu przy magazynie XPS,
 • przebudowa dróg przy nowych bramach B i E,
 • przebudowa przecznicy 9 w rejonie bramy "monowickiej",
 • budowa placu przy H-101.

Pozostali Inwestorzy

 • budowa dróg i placów przy pawilonach MERKURY I, II, III w Kalwarii Zebrzydowskiej dla MERKURY TATARSCY,
 • remonty dróg i chodników dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu,
 • remonty i konserwacja obiektów dla Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu i w Brzezince,
 • budowa nawierzchni na stacji paliw BP w Czańcu dla PETRO-KOMPLEKS w Nowej Wsi,
 • budowa dróg i placów przy stacji obsługi i salonie samochodowym w Bielsku-Białej dla EURO-MOTO+,
 • budowa dróg i placów przy hotelu i restauracji GALICJA w Oświęcimiu,
 • budowa dróg i placów dla restauracji TAWERNA w Oświęcimiu,
 • budowa dróg, parkingu i ogrodzenia dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Oświęcimiu.

Dla powyższych robót zakład posiada referencje.